Home.Producten.Tarieven.Contact.

Counseling

 

Problemen kunnen een motief zijn om een andere weg in te slaan maar ook uw leven een andere wending willen geven kan een motief zijn om counseling te zoeken.

 

Een eerste gesprek ook wel de intake genoemd, is bedoeld om elkaar te leren kennen. In dit gesprek komt uw motief of hulpvraag aan de orde en wat u kunt verwachten van het counselingstraject.

 

Counseling is een kortdurende therapie waarbij ik gebruik maak van de oplossingsgerichte therapie volgens Bannink(2007). Voor vrijwel alle problemen waarbij geen medicatie nodig is blijkt deze therapie succesvol te zijn. Oplossingsgerichte therapie verschilt van andere therapieën omdat deze toekomst gericht is en doelen nastreeft die haalbaar en wenselijk zijn in plaats van problemen te analyseren. Uiteraard is er ruimte om over problemen te spreken, alleen gaat hier niet alle aandacht naar uit.

 

Het is zelfs mogelijk dat er alleen over een toekomstbeeld of doel gesproken wordt zonder dat het verleden er aan te pas is gekomen.